Privacyverklaring

Visser Recruitment kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Visser Recruitment en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op
de website aan Visser Recruitment verstrekt.

Visser Recruitment kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VISSER RECRUITMENT GEGEVENS NODIG HEEFT

Visser Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Visser Recruitment uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VISSER RECRUITMENT GEGEVENS BEWAART

Visser Recruitment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien u ons toestemming geeft om uw
actief op de hoogte te houden van vacatures en nieuws bewaren wij uw gegevens voor de bepaalde periode van zeven jaar.

DELEN MET ANDEREN

Visser Recruitment verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Visser Recruitment worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Visser
Recruitment gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Visser Recruitment maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Visser Recruitment bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. Ook maken wij gebruik van remarketing advertenties op basis van uw
websitebezoek. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Visser Recruitment te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Visser Recruitment heeft hier geen invloed op.
Visser Recruitment heeft Google geen toestemming gegeven om via Visser Recruitment verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@visserrecruitment.nl.
Visser Recruitment zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Visser Recruitment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Visser Recruitment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Visser Recruitment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Visser Recruitment op via info@visserrecruitment.nl.

www.visserrecruitment.nl is een website van Visser Recruitment.

Visser Recruitment is als volgt te bereiken:
Postadres: Akkerwindelaan 27, 4537 CH Terneuzen
Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 84239298
Telefoon: 06-53986354
E-mailadres: info@visserrecruitment.nl